Saamelaiskäräjät nimitti uudelleen vuoden 2023 vaaleista vastanneen vaalilautakunnan

Saamelaiskäräjät kokoontui perjantaina 12.4. vaalikauden toiseen täyskokoukseen Inarissa. Saamelaiskäräjät hyväksyi kokouksessaan Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelman 2024–2027, Saamelaiskäräjien talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja nimitti uudelleen vaalilautakunnan kesäkuussa uusittavia vaaleja varten.

Saamelaiskäräjien täyskokous 12.4.

Saamelaiskäräjien täyskokous hyväksyi lisäyksin hallituksen esityksen Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelmaksi 2024–2027. Perusteluina hallituksen ehdotukselle oli, että toimintaohjelma auttaa Saamelaiskäräjien toiminnan ohjaamisessa ja priorisoimisessa uusittaviin vaaleihin asti, koska Saamelaiskäräjien ei työ voi pysähtyä uusittavia vaaleja odottaessa.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi myös Saamelaiskäräjien yleisavustuksen talousarvioesityksen vuodelle 2025 esitettäväksi oikeusministeriölle. Talousarvioesitys on laadittu toimintaohjelman priorisointien pohjalta ja siinä on otettu huomioon valtion tiukka rahatilanne.

Yksi tärkeimmistä ehdotuksistamme on saada rahoitus EU-asioiden edistämiseen, kertoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

– Saamelaiskäräjät nostaa EU-asiat kansainvälisen politiikkansa kärkeen. EU:sta toivotaan vetoapua muun muassa saamelaisalueen elinvoiman kehittämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kaikille saamelaisten perinteisille elinkeinoille, sanoo puheenjohtaja Näkkäläjärvi.

Edelliselle vaalilautakunnalle tukea täyskokouksessa

Täyskokous nimitti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuoden 2023 vaaleista vastanneen vaalilautakunnan uudelleen yhden varajäsenen muutoksella. Päätös oli yksimielinen, mutta edustajat Pigga Keskitalo Enontekiöltä ja Anu Avaskari Inarista jättivät eriävän mielipiteen.

Vaalilautakuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet ovat Aslak Pieski Utsjoelta (varajäsen Niilo-Heikki Aikio, joka valittiin aikaisemman varajäsenen Ilmari Tapiolan tilalle, joka ei ollut enää käytettävissä henkilökohtaisen syyn takia); Kirsti Saijets (ent. Kustula) inarinsaamen kieliryhmästä Inarista (varajäsen Marko Tervaniemi); Tauno Haltta koltansaamen kieliryhmästä Inarista (varajäsen Helmi Haataja); Juha Magga Enontekiöltä (varajäsen Juhan-Oula Näkkäläjärvi) ja Petra Magga-Vars Sodankylän Vuotsosta (varajäsen Helena Mäcklin).

– Huomionarvoista on, että suurin osa saamelaiskäräjäedustajista käytti kokouksessa tukipuheenvuoroja vaalilautakunnalle. Puheenvuoroissa toistui näkemys, että vaalilautakunta on viime kauden päätöksillään ennen kaikkea puolustanut saamelaisten itsemääräämisoikeutta alkuperäiskansana, sanoo puheenjohtaja Näkkäläjärvi.

Täyskokouksessa käytiin lisäksi lähetekeskustelu työryhmämietinnöstä arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Lisätietoja:

Pirita Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja
044 753 3766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia