STM palautti poronhoitajien sijaisaputuntien tason ennalleen – Saamelaiskäräjät esittänyt sijaisaputuntien määrän nostamista nykyistä tarvetta vastaavalle tasolle

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti 5. marraskuuta poronhoitajien korvattavien sijaisaputuntien enimmäismääräksi 200 sijaisaputuntia poronhoitajaa kohden vuonna 2020. Aiemmin sijaisaputuntien enimmäismääräksi vuodelle 2020 säädettiin poikkeuksellisesti vain 120 tuntia poronhoitajaa kohden. Saamelaiskäräjät on esittänyt sijaisaputuntien määrän nostamista nykyistä tarvetta vastaavalle tasolle vähintään 300 tuntiin vuodessa.

”Sijaisaputuntien palauttaminen aikaisemmalle tasolle on oikeaan suuntaan oleva korjausliike, mutta ei vielä riittävä. Saamelaiskäräjät on esittänyt, että poronhoitajien sijaisavun kehittämisen yhteydessä sijaisapuun budjetoitavaa määrärahaa sekä sijaisaputuntien määrää nostetaan nykyistä tarvetta vastaavalle tasolle”, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Vuonna 2019 poronhoitajilla oli oikeus käyttää 200 sijaisaputuntia, mutta silti sijaisapukorvauksien tarve ylitti niihin sosiaali- ja terveysministeriön talousarviossa varatun määrärahan. Tämän seurauksena Mela ei ole voinut maksaa poronhoitajille sijaisapukorvauksia loppuvuoden 2019 osalta. Saamelaiskäräjät vetosi syyskuussa 2020 ministeri Kiuruun poronhoitajien loppuvuoden 2019 maksamatta olevien sijaisapukorvausten maksamiseksi.

”Poronhoito on riskialtis elinkeino, sillä se sisältää paljon luonnossa liikkumista erilaisissa sää- ja luonnonolosuhteissa, sekä erilaisia työvaiheita, jotka altistavat tapaturmille. On selvää, ettei 200 tuntia ole riittävä määrä sijaisapua sellaisessa tilanteessa, jossa poronhoitajalle sattuu vakava tapaturma tai hän sairastuu pitkäaikaisesti”, sanoo II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Poronhoito on sijaisavun osalta epätasa-arvoisessa asemassa suhteessa muihin maatalouden muotoina pidettäviin elinkeinoihin, kuten maatalouteen. Melan lomitustilaston mukaan maatalousyrittäjä käytti vuonna 2019 keskimäärin 314 tuntia sijaisapua, kun taas poronhoitajalla on oikeus ainoastaan 200 tuntiin. Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan poronhoitajilla tulee olla käytettävissä vähintään 300 sijaisaputuntia vuodessa sairauden ja tapaturman varalta.

“Poronhoitajien sijaisapulain kokonaisuudistus on välttämätön myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen kannalta. Nykyisessä tilanteessa poronhoitajanaisella ei esimerkiksi ole oikeutta sijaisapuun synnytyksen tai pienen lapsen hoidon ajaksi”, jatkaa Juuso.

Kevään 2020 aikana Saamelaiskäräjät toimitti esityksen ja kävi keskustelua sosiaali- ja terveysministeriön sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) edustajien kanssa poronhoitajien sijaisavusta ja sen kehittämisestä. Saamelaiskäräjät on tuonut esille huolensa saamelaisten poronhoitajien sosiaaliturvan toteutumista, työssäjaksamista ja työurien pidentämistä koskien. Lisäksi Saamelaiskäräjät on esittänyt, että lakia poronhoitajien sijaisavusta (1238/2014) tulisi uudistaa siten, että se takaisi poronhoitajille yhdenvertaisen aseman muiden eri maatalouden muotoina pidettävien maatalouden harjoittajien kanssa. 

Lisätietoja hakemusmenettelystä saa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta: Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Poronhoitajien sijaisaputuntien vuoden 2020 taso on palautettu ennalleen (5.11.2020)

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

II varapuheenjohtaja Leo Aikio puh. 040 621 6505 / 010 839 3180, leo.aikio(at)samediggi.fi

Elinkeinosihteeri Sarita Kämäräinen puh. 010 839 3143 / 040 186 7258, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi

Sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga puh. 010 839 3128 / 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

 

Kuva: Tomi Guttorm


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia