Suomen hallitus antoi saamelaiskäräjälakia koskevan esityksen eduskunnalle

Suomen hallitus antoi tänään saamelaiskäräjälakia koskevan esityksen eduskunnalle. Nyt annettu esitys noudattaa Pekka Timosen toimikunnan mukaisia perusratkaisuja. Esitykseen on tehty pieniä tarkennuksia.

Kuva: Ville Fofonoff

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi marraskuussa 2022 Suomen hallituksen esityksen saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta. Samalla kokous myönsi Saamelaiskäräjien hallitukselle valtuudet edistää lakiehdotusta ja tarvittaessa neuvotella muutosehdotuksista, mikäli asiaa ei voida sen kiireellisyyden takia tuoda uuteen Saamelaiskäräjien kokoukseen.

Saamelaiskäräjät ja oikeusministeriö neuvottelivat saamelaiskäräjälakia koskevasta esitysluonnoksesta saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesti 1.12.2023. Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi neuvotteluissa yksimielisesti valtion puolelta tulleet pienet tarkennukset Timosen toimikunnan esitykseen. – Pienistä muutoksista huolimatta nyt annettu esitys saamelaiskäräjälain muuttamisesta edistää saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja voimaantullessaan tulee oletettavasti korjaamaan YK:n ihmisoikeuskomitean toteamat ihmisoikeusloukkaukset, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

– Toivon todella, että tällä kertaa saamelaiskäräjälaki saadaan maaliin, jatkaa puheenjohtaja Juuso.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta yhteistoiminnassa Saamelaiskäräjien kanssa. Myös perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että saamelaiskäräjälakia koskeva esitys annetaan eduskunnalle välittömästi vaalikauden alussa.

Esitys noudattaa Timosen toimikunnan mukaisia perusratkaisuja

Aiemmin Timosen toimikunnan työn pohjalta laaditun hallituksen esityksen teksti on päivitetty ja esitykseen on tehty tarkennuksia. Muutoksia on tehty ainoastaan esityksen 9 §:ään, eli yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteeseen. Sen yhteydestä on poistettu erilliset saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoja sekä vaikutusten arviointia koskevat kohdat.

Lisäksi menettelyä yhteistoiminnasta on täydennetty säännöksillä, joiden tavoitteena on varmistaa asioiden sujuva käsittely erityisesti kiireellisissä asioissa. Viranomaiset ilmoittavat Saamelaiskäräjille, mihin määräpäivään mennessä Saamelaiskäräjien tulee ilmoittaa halukkuudesta neuvotella asiasta. Määräajan tulee olla kohtuullinen ja siinä voidaan huomioida asian kiireellisyys.

Esitykseen on myös lisätty Saamelaiskäräjien kokouksen marraskuussa 2022 ehdottama Saamelaiskäräjien kokoonpanoa koskeva säännös. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024.

Lue oikeusministeriön tiedote täältä.
Hankesivu: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM066:00/2023

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia