Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt 22 000 euroa Sámi Duodji yhdistyksen Saamelaiskulttuuri taiteena Utsjoen hoitolaitoksiin -hankkeelle

Saamelaiskulttuuri taiteena Utsjoen hoitolaitoksiin -hanke toteutetaan yhteistyössä Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien kanssa. Hankeavustuksia on voinut hakea hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä tapahtumiin taidehankkeisiin, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle.

Hanke toteutetaan Utsjoen kunnan alueella. Hankkeessa tuodaan saamelaisten muistisairaiden ja ikäihmisten saataville saamelaista käsityötä eli duodjia sekä valokuvataidetta Utsjoen muistisairaiden palveluasumisyksikkö Dorvussa sekä vuodeosastolla. Hankkeen taidevalokuvat otetaan Utsjoen kunnan alueelta ja valokuvaajana toimii taiteilija Marja Helander. Myös käsityöt ostetaan paikallisilta käsityöntekijöiltä mahdollisuuksien mukaan.

Monelle muistisairaalle tai vanhukselle saamelainen käsityö luo ikkunan menneeseen elämään. Elämään milloin vielä jaksoi ja kykeni tehdä käsitöitä, käydä hillasuolla, poroerotuksissa ja lohenpyynnissä Tenolla tai muun ruokakalan pyynnissä tunturijärvissä. Elämää ennen hoitolaitokseen muuttamista. Valokuvat vahvistavat asukkaiden muistoja, kokemuksia eletystä elämästä. Käsitöiden kautta voi tuntea koskettamalla, pukemalla päälle tai katselemalla sitä aikaa, jolloin vielä laitoksen asukas jaksoi itse neuloa, ommella, vuolla ja työstää käsitöitä.

Kuviin taltioidaan Utsjoelle alueena ominaista saamelaista kulttuuria. Saamelaisten elinkeinot perustuvat kulttuuriin, omaan alueeseen ja sen luonnon monipuoliseen käyttöön. Perinteistä poronhoitoa harjoitetaan koko Utsjoen alueella ja jokisaamelaista kalastuskulttuuria Tenolaaksossa. Tenon ja sen sivujokien sekä tunturijärvien kalastus on ollut ja on edelleen hyvin tärkeä elinkeino saamelaisille. Utsjoella on perinteisesti myös karjankasvatusta, sillä Tenon rannoilla on reheviä kasvupaikkoja pelloille. Kuvia katselemalla, esimerkiksi lohensoudusta, porotöistä, talollisten elämästä, sekä pienistä kylistä kuten Nuvvuksesta, Dalvadaksesta, vanhasta Karigasniemestä yms. Kuvat toimivat ikkunana heidän kotipaikkaansa ja elämäänsä.

Taiteilija Marja Helander kuvaa vuoden 2021 aikana Utsjoen paikkoja sekä taltioi perinteistä saamelaista kulttuuria. Loppuvuodesta 2021 asiantuntijaryhmä valitsee yhdessä Helanderin kanssa Dorvuun ja vuodeosastolle valittavat teokset. Ryhmä koostuu saamelaisista kulttuuriasiantuntijoista: Sámi Duodji yhdistykseltä puheenjohtaja Marjaana Aikio ja saamen käsityön konsulentti Aune Musta, Saamelaiskäräjiltä kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg, Utsjoen kunnalta perusturvajohtaja Nanna Miettunen sekä vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman.

Toteutetaan vuoden 2021 aikana. Käsityöt ja taidevalokuvat sijoitetaan Utsjoen hoitolaitoksiin loppuvuoden 2021 aikana.

Lisätietoja:   

Aune Musta, +358 40 063 7178 aune.musta(at)samiduodji.com

Kaisa Tapiola-Länsman, +358 40 031 9852 kaisa.tapiola-lansman(at)utsjoki.fi

Riitta Orti-Berg, +358 40 840 0383 riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Kuva: Anja Vest


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia