Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi taloussuunnittelijan viran

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi taloussuunnittelijan viran

Työ alkaisi 1.5.2024 tai sopimuksen mukaan.

Taloussuunnittelijan tehtävänä on mm. yhteistyössä saamelaiskäräjien taloussihteerin apuna ja sijaisena hoitaa Saamelaiskäräjien taloushallinnon kokonaisuutta ja kirjanpitoa, laatia käräjien johdon talousraportit, huolehtia Saamelaiskäräjien palkkioiden maksuliikenteestä sekä avustaa henkilöstöä taloushallintoa koskevien asiakirjojen laadinnasta ja huolehtia taloussihteerin apuna ja sijaisena käräjien yleisavustuksen hakemisesta ja selvitysten antamisesta. Taloussuunnittelijan tehtävät on lueteltu Saamelaiskäräjien työjärjestyksen kohdassa 27 a. Työpaikka sijaitsee Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, hyvä taloushallinnon ja hallinnollisten tehtävien tuntemus sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Odotamme valmiutta itsenäiseen, vastuulliseen työskentelyyn sekä hyvää paineensietokykyä.

Taloussuunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaan (peruspalkka 2792,81 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä saamelaisten kotiseutualueella työskennellessä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 29.2.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi p. 010 839 3106.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 29.1.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia