borgemannu_1.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Marraskuun 25. päivänä julkistetaan kaksi saamen kielten nykytilaan liittyvää raporttia
Oikeusministeriö, Saamelaiskäräjät ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti järjestävät perjantaina 25.11.2016 klo 9-13 Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa seminaarin, jossa julkistetaan kaksi saamen kielten nykytilaan liittyvää raporttia.
 
Saamelaiskäräjät kantelee oikeuskanslerille Tenojoen sopimusasiassa
Saamelaiskäräjien hallitus päätti laatia Saamelaiskäräjien hallituksen jäsenten Tuomas Aslak Juuson ja Pentti Pieskin esityksestä kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille Tenojoen sopimusneuvottelu-jen virkamiesmenettelyn puutteiden johdosta. Hallitus katsoo, että sopimusneuvottelujen virkamies-menettelyssä ei ole muun muassa noudatettu saamelaiskäräjälain 9 pykälän neuvotteluvelvollisuutta.
 
Saamelaiskäräjät hakee Giellagáldu-hankkeeseen koltansaamen kielityöntekijän sijaista
Saamelaiskäräjät hakee Giellagáldu-hankkeeseen koltansaamen kielityöntekijän sijaista ajalle 19.10.2016-14.8.2017. Kielityöntekijän tehtäviin kuuluvat kielenhuolto, kielen kehittäminen, terminologiatyö, normitus ja tiedotus- ja neuvontatyö.
 
Saamelainen elävä kulttuuriperintö esillä Min árbi -seminaarissa

Saamelaiskäräjät, Museovirasto, Siida, Saamelaisarkisto ja Taiteenedistämiskeskus järjestävät Min árbi - Saamelainen kulttuuriperintö seminaarin keskiviikkona 5.10.2016 Saamelaiskulttuurikeskus Sajosessa Inarissa. Seminaari on kaikille avoin. Seminaari striimataan http://www.sogku.fi/live   Katso ohjelma tästä.

 
Käännöskoulutukseen ilmoittautui lähes 30 henkilöä
Saamenkielistä oppimateriaalityötä palvelevaan käännöskoulutukseen ilmoittautui yhteensä 28 henkilöä. Ilmoittautuneet edustavat kaikkien Suomen kolmen saamen kielen puhujia. Koulutuksen järjestäjät iloitsevat ilmoittautuneiden suuresta määrästä. Koulutus käynnistyy Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa lauantaina 8.10. klo 10. 
 
Saamelaiskäräjät julistaa kulttuuriavustukset 2017 haettaviksi

Saamelaiskäräjät julistaa saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetusta määrärahasta vuodelle 2017 (saamelainen kulttuurimääräraha) myönnettävät avustukset haettaviksi.

 
Avoimia työpaikkoja Saamelaiskäräjillä

Saamelaiskäräjät hakee toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.1.2017 lukien Järjestelmäasiantuntijaa, AV-teknikkoa, AV-teknikkoa 70 %,  Laitoshuoltajaa ja Toimitilahuoltajaa. Hakuaika päättyy 24.10.2016 klo. 16.00.