Alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantaminen YK:ssa -prosessi jatkuu Saamelaiskäräjien johdolla

Saamelaiskäräjät järjesti yhteistyössä kolmen muun alkuperäiskansojen järjestön, the Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), the International Indian Treaty Council (IITC), ja the Asia Indigenous People’s Pact (AIPP), kanssa dialogikokouksen liittyen alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantaminen YK:ssa -prosessiin. Quitossa, Ecuadorissa 27. – 30. tammikuuta 2020 järjestettyyn nelipäiväiseen kokoukseen osallistui 30 alkuperäiskansojen edustajaa ympäri maailmaa sekä ns. ystävämielisten valtioiden edustajia. Kokouksen tarkoitus oli tärkeä: keskustella YK-prosessista, löytää alkuperäiskansoille yhteinen kanta tulevaa työtä varten ja vahvistaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. Saamelaiskäräjät johti kokouksen valmistelua, koordinointia ja logistiikkaa, mukaan lukien Norjan, Kanadan ja Suomen rahoituksen koordinointi.

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sekä Panaman Kuna-kansan edustaja Estebancio Castro Diaz johtivat kokousta.

Kokoukseen osallistui alkuperäiskansojen edustajia ympäri maailmaa.

Alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantaminen YK:ssa on tärkeä ja jatkuva prosessi. Vuonna 2017 YK:n yleiskokous hyväksyi ensimmäisen päätöslauselman (A/RES/71/321) asiaan liittyen, mutta se ei vielä johtanut konkreettisiin toimiin alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantamiseksi. Prosessi on edelleen tärkeä, koska se vahvistaa ja tukee alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta kansainvälisellä tasolla. Tämä on erityisen tärkeää Saamelaiskäräjille ja muille vastaaville alkuperäiskansoja edustaville instituutioille, joilla ei tällä hetkellä ole omaa asianmukaista paikkaansa kansainvälisessä yhteisössä.

Quitossa käydyt keskustelut perustuivat YK:n ihmisoikeussopimuksiin, YK:n alkuperäiskansajulistukseen, syyskuussa 2014 järjestetyn YK:n alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirjaan sekä sen valmisteluun tarkoitettuun taustamateriaaliin. Päätöslauselman mukaan prosessi jatkuu, mikä motivoi Saamelaiskäräjien koordinoimaa kokouksen järjestämistä.

The Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) järjesti juhlaseremonian kokoukseen osallistujille.

Alkuperäiskansojen edustajat keskustelivat kokouksen aikana YK:n yleiskokouksen vuoden 2017 päätöslauselman hyväksymiseen johtaneesta prosessista, nykyisestä tilanteesta ja tulevista painopisteistä. Kokous ja sen ajoitus oli strateginen ja alkuperäiskansojen edustajat identifioivat tärkeitä painopistealueita, strategioita ja kantoja tulevalle prosessille. Alkuperäiskansojen sisäisten keskustelujen jälkeen käytiin vuoropuhelua ns. ystävämielisten valtioiden, mukaan lukien Suomen, edustajien kanssa.

Alkuperäiskansojen edustajat laativat prosessin vauhdin ylläpitämiseksi loppuasiakirjan, joka sisältää  suunnan ja odotukset osallistumisprosessille. Se perustuu viimeaikaisiin YK:n yleiskokouksessa ja ihmisoikeusneuvostossa tehtyihin päätöksiin, kuten neuvonantajien nimeäminen yleiskokouksen prosessiin, ja kartoittaa tietä alkuperäiskansojen sisäiselle koordinaatiolle.

Quito Outcome Document

 

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, 0505747629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia