Opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille julkaistaan 14.3.2023

Kuvassa luminen tunturimaisema, jossa puut ovat lumen peitossa.

Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä -verkoston työryhmä julkaisee 14.3.2023  opaskirjan ’Siula – kohti laadukkaita saamenkielisten palveluita’. Kirja on vapaasti luettavissa Saamelaiskäräjien sivustolla Siula – opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille.

Kirja tarjoaa vastauksia siihen, mitä saamenkielisten verkkopalveluiden kehittämisen aloittavan organisaation ja asiantuntijan olisi hyvä ja tärkeää tietää. Tarkoituksena on kannustaa ja madaltaa kynnystä saamenkielisten verkkopalveluiden luomiseksi ja kehittämiseksi. Kirjaa kirjoitettaessa ajatuksena on ollut ’mitä olisit itse halunnut tietää, kun aloitit työskentelyn saamenkielisten palveluiden parissa’ Työryhmän jäsenet ovat hyödyntäneet omia kokemuksiaan kirjassa, ja se sisältääkin käytännöllistä tietoa saamenkielisten sivustojen tekemiseksi ja kehittämiseksi. Opaskirjaa tullaan päivittämään ja työryhmä toivoo lukijoilta palautetta oppaasta.

Saamelaiskäräjillä saamen kieliturvasihteerinä työskentelevä Anne Kirste Aikio on toiminut Mii ovttas -verkoston käynnistäjänä. Aikio on ollut mukana myös kirjatyöryhmässä alusta saakka ja hän toteaa, että saamenkielisten verkkopalveluiden kehittämistyölle on suuri tarve. – Saamenkielisiä verkkoasiointimahdollisuuksia on vähän ja toivon, että tämä opas kannustaa useita viranomaisia kehittämään palveluitaan saamen kielilain mukaisesti ja oppaan tukemana, sanoo Aikio.

Saamelaiskäräjien saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio.

Kansalliskirjaston Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -hankkeen projektipäällikkö Niko Partanen kokee, että Mii ovttas -verkostossa on muodostunut uudenlainen ja tärkeä joukko, jossa olemme voineet yhdessä oppia enemmän siitä, millaista työtä itse kussakin organisaatioissa tehdään.

Kansalliskirjaston Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -hankkeen projektipäällikkö Niko Partanen.

Kelassa saavutettavuusasiantuntijana työskentelevä Raila Äijö puolestaan korostaa, että on tärkeää, että on verkosto, jossa voidaan jakaa kokemuksia työstä sekä saada tukea työhön. Hän toivoo, että nyt julkaistava opas rohkaisee muita organisaatioita työhön sekä myös osallistumaan Mii Ovttas –verkoston toimintaan.

Kelan saavutettavuusasiantuntija Raila Äijö.

Mii ovttas -verkosto

Saamelaiskäräjät on käynnistänyt vuonna 2022 Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä viranomaisverkoston, minkä tarkoituksena on kehittää viranomaisten tarjoamia saamenkielisiä palveluita.  Verkoston taustalla on Kelan järjestämä sarja verkkotyöpajoja saamenkielisten palvelujen kehittämisestä. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja keskustelualusta saamenkielisten palveluiden ajankohtaisiin aiheisiin. Viranomaisverkosto on suunnattu ja avoin kaikille valtionhallinnon, hyvinvointialueiden ja kuntien asiantuntijoille ja työntekijöille sekä kolmannen sektorin toimijoille.

Lisätietojahttps://samediggi.fi/mii-ovttas

Anne Kirste Aikio
Saamen kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa
Saamen kieliasiainsihteeri, Saamelaiskäräjät
marko.marjomaa@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia