Saamelaiskäräjät järjestää OKM:n rahoitushakua koskevan infotilaisuuden korkeakouluille 18.8. 2022 klo 10-11.30

Syksymaisema, etualalla lintupoikue vedessä.

Saamelaiskäräjät kutsuu yliopistot ja ammattikorkeakoulut avoimeen info-tilaisuuteen Opetus- ja kulttuuriministeriön avaamasta rahoitushausta. Haettavana oleva rahoitus on suunnattu yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Rahoitus on tarkoitettu saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutukseen ja koulutusten kehittämiseen. Jaettavana on yhteensä 2 milj. euroa. Hakuaika päättyy syyskuun lopussa.

Infotilaisuus torstaina 18.8.2022 klo 10-11:30 Teams-yhteyksin.

Tilaisuudessa on mukana opetusneuvos Marjo Vesalainen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Hakuilmoitus

Tervetuloa!

Osallistumislinkki tapaamiseen.

Lisätietoja:

Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi, 0108393112

Riitta Lehtola-Kosonen, riitta.lehtola-kosonen@samediggi.fi, 0108393158

Saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet: Selvitys saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmälle, OKM 2021:18 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163018

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän raportti – OKM 2021:25 https://okm.fi/-/loppuraportti-saamen-kielten-ja-saamenkielisen-opetuksen-kehittamisesta

OKM:n rahoitushakua koskeva infotilaisuus korkeakouluille 18.8. 2022 klo 10-11.30 https://samediggi.fi/wp-content/uploads/2022/08/OKM_sotekoulutus_rahoitushakuinfo_18082022.pdf

MoniSoTe –Saamen kielten ja kulttuurin osaaminen sote-alalla https://samediggi.fi/wp-content/uploads/2022/08/MoniSoTe_RiittaL-K_18082022.pdf

Saamenkielisten työntekijöiden tarve Lapin hyvinvointialueella https://samediggi.fi/wp-content/uploads/2022/08/Lapin_hva_saametyontekijatarve_TMiettunen_18082022.pdf

Saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet https://samediggi.fi/wp-content/uploads/2022/08/Erillisselvitys_2021_koonti_AnneKirste_A_18082022.pdf

Rahoitushaun esittely, opetusneuvos Marjo Vesalainen https://samediggi.fi/wp-content/uploads/2022/08/Rahoitushaun-esittely_Vesalainen_18082022.pdf

Kuva: Ville Fofonoff


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia