Uutta tietoa KHO:n 65 vaaliluettelopäätöksestä yhdenvertaisuusvaltuutetun tietopyynnön kautta – Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ja hallitus eivät syrjineet valittajia

Saamelaiskäräjät on saanut uutta tietoa liittyen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksiin 27.3.2024. Yhdenvertaisuusvaltuutetun Saamelaiskäräjille välittämän tietopyynnön mukaan KHO:n päätöksissä 27.3.2024 eivät erityisesti nousseet esiin syrjintäkieltoon liittyvät näkökohdat. 

– Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietopyyntöön KHO:lta tullut vastaus tarkoittaa sitä, että Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ja hallitus eivät syrjineet valittajia liittyen KHO:n 65 päätökseen, jotka se antoi maaliskuussa 2024. Tämä vastaa meidän omaa käsitystämme siitä, että väitteet Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan tai hallituksen harjoittamasta syrjinnästä ovat perusteettomia, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi. 

Tausta asialle on se, että KHO määräsi 27.3.2024 merkitsemään taannehtivasti 65 henkilöä Saamelaiskäräjien vuoden 2023 lainvoimaiseksi tulleeseen vaaliluetteloon Saamelaiskäräjien elinten päätösten vastaisesti ja uusimaan saamelaiskäräjävaalit. Saamelaiskäräjien uusittavat vaalit toimitetaan 3.6.–1.7.2024. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu teki tietopyynnön KHO:lle ja välitti tietopyynnön tulokset Saamelaiskäräjille. 

– Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston erikseen tiedusteltua KHO:lta, oliko se todennut vuoden 2023 vaaleja koskevissa päätöksissä Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan tai hallituksen syrjineen hakijoita, KHO antoi 6.5.2024 selkeän vastauksen, jonka mukaan syrjintäkieltoon liittyvät näkökohdat eivät nousseet erityisesti esille KHO:n antamissa päätöksissä, sanoo puheenjohtaja Näkkäläjärvi. 

Puheenjohtaja Näkkäläjärvi: Merkitystä meneillään olevaan poliisitutkintaan

KHO:n vastauksella on merkitystä meneillään olevaan poliisitutkintaan, joka Lapin poliisin tiedotteiden mukaan kohdistuu Saamelaiskäräjien vaalilautakuntaan sekä hallitukseen 2020–23, sanoo puheenjohtaja Näkkäläjärvi. 

Lapin poliisi on julkisesti ilmoittanut tutkivansa vielä täsmentämättömiä Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja edellisen hallituksen jäseniä epäiltyinä rikoksista, kun kaikkia halukkaita ei hyväksytty äänioikeutetuiksi vuoden 2023 saamelaiskäräjävaaleissa. Vaalilautakunnan joitakin tai kaikkia jäseniä epäillään poliisin tiedotteen 13.3.2024 mukaan syrjinnästä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Poliisi tiedotti 27.5.2024, että myös eräät tai kaikki Saamelaiskäräjien hallituksen jäsenet 2020–23 ovat rikoksesta epäiltyjä. Kenellekään ei kuitenkaan ole toistaiseksi ilmoitettu, että poliisi pitäisi tätä rikoksesta epäiltynä. 

– Syrjinnän osoituksena poliisi ilmeisesti pitää sitä, että KHO määräsi maaliskuussa 65 henkilöä taannehtivasti äänioikeutetuiksi Saamelaiskäräjien elinten päätösten vastaisesti ja vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalit uusittavaksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietopyynnön vastauksen mukaan KHO ei kuitenkaan päätöksissään nähnyt Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen päätöksissä mitään syrjivää, sanoo puheenjohtaja Näkkäläjärvi. 

Yhdenvertaisuuslain ensisijainen valvontaviranomainen on yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka ei ole havainnut asiassa syrjintää. 

– Lisäksi on merkittävää, että asiakokonaisuuden kannalta merkittävässä KHO:n vuosikirjapäätöksessä KHO 2024:44 todettiin, että asiaan on liittynyt oikeudellista epäselvyyttä, ja lisäksi kyseisestä vuosikirjapäätöksestä äänestettiin äänin 5–2. Toisin sanoen kaksi KHO:n tuomaria oli Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen kanssa samoilla linjoilla, sanoo puheenjohtaja Näkkäläjärvi. 

Lisätietoja
Pirita Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja
044 7533 766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia