Saamelaiskäräjät suunnittelee ja toteuttaa saamelaisten kielellistä ja kulttuurista itsehallintoa, sekä valvoo ja edistää saamelaisten oikeuksia ja elinoloja.

Saamelaiskäräjien kokous

Saamelaiskäräjien kokous edustaa Saamelaiskäräjien ylintä päätösvaltaa. Se kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Saamelaiskäräjien kokous päättää pääsääntöisesti Saamelaiskäräjien antamista lausunnoista, esityksistä ja muista kannanotoista.

Lue lisää