EU-vaalit

Europarlamenttivaalit toimitetaan ajanjaksolla 6.–9.6.2024 kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Suomessa europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Parlamenttiin valitaan Suomesta 15 jäsentä.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Saamelaiskäräjien tavoitteita EU-vaalikaudelle 2024–2029:

  1. Saada pysyvät rakenteet saamelaisten osallistumiselle EU:n päätöksentekoon, mukaan lukien Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaisten yhteinen pysyvä edustusto Brysseliin.
  2.  Ilmastonmuutokseen sopeuttamisohjelma kaikille saamelaisten perinteisille elinkeinoille ja sille riittävä EU-rahoitus.
  3. Saamelaisen yrittäjyyden ja saamelaisalueen elinvoiman kehittäminen, jossa Saamelaiskäräjät haluaa ottaa aktiivisen roolin.

Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli kokouksessaan 29.2. Saamelaiskäräjien tavoitteita EU-vaalikaudelle 2024–2029.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi nosti EU:n alkuperäiskansojen dialogissa pitämässään puheessa esiin Suomen Saamelaiskäräjien EU-politiikan kolme päätavoitetta.