Saamen kielet väestötietojärjestelmässä

Väestötietojärjestelmään merkitään Suomessa henkilön äidinkieli. Äidinkieleksi voi merkitä myös jonkin saamen kielistä.

Väestötietojärjestelmän äidinkielimerkintä voi auttaa tunnistamaan saamenkielisen henkilön ja tarjoamaan hänelle saamenkielistä palvelua. Väestötietojärjestelmän äidinkielimerkintää ei kuitenkaan voi käyttää ehtona saamenkielisten palveluiden saamiselle. Väestörekisteriin voi merkitä vain yhden äidinkielen ja siksi monen kaksi- tai monikielisen saamelaisen äidinkieli voi väestötietojärjestelmässä olla suomi, vaikka henkilö haluaisi asioida saameksi. Ainoa tapa varmistua henkilön äidinkielestä ja asiointikielestä on kysyä sitä häneltä itseltään.

Väestötietojärjestelmään on vuodesta 2013 asti voinut merkitä, onko henkilön äidinkieli koltansaame, inarinsaame vai pohjoissaame. Aiemmin on ollut mahdollista merkitä äidinkieleksi vain ”saame”, erittelemättä kieltä sen tarkemmin. Varsinkaan vanhemmat äidinkielimerkinnät väestötietojärjestelmässä eivät kerro, mitä saamen kieltä henkilö puhuu. Jos esimerkiksi terveydenhuollon potilastietojärjestelmässä henkilön äidinkielenä näkyy väestötietojärjestelmän mukaisesti ”saame”, on hyvä kysymällä tarkistaa, mistä saamen kielestä on kyse.

Mihin väestötietojärjestelmän äidinkielimerkintää tarvitaan?

Saamelaiskäräjät kannustaa saamenkielisiä saamelaisia merkitsemään väestötietojärjestelmään äidinkieleksi sen saamen kielen, jota he puhuvat. Väestötietojärjestelmän äidinkielimerkintä auttaa viranomaisia tarjoamaan ihmiselle palveluja hänen omalla äidinkielellään. Jos mahdollista, viranomaisen kannattaa aina tarkistaa asiakkaan väestötietojärjestelmään merkitty äidinkieli.

Väestötietojärjestelmän äidinkielimerkintä on tärkeä myös siksi, että se auttaa ennakoimaan saamenkielisten palveluiden tarvetta väestötasolla. Esimerkiksi saamelaisalueen kunnille on palveluita suunnitellessaan tärkeää tietää, kuinka paljon kunnassa on saamenkielisiä.

Oikeusministeriö on selvittänyt mahdollisuutta merkitä tulevaisuudessa väestötietojärjestelmään useampi äidinkieli. Lue lisää.