Saamenkielisten palveluiden rahoitus

Saamelaisten kotiseutualueella saamenkielisiä palveluita rahoitetaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Kuntien valtionosuuksiin vaikuttaa muun muassa kunnassa asuvien äidinkieleltään saamenkielisten henkilöiden määrä. Äidinkieleltään saamenkielisten määrä tarkistetaan väestörekisteristä.

Valtionosuuksien lisäksi saamenkielisiä palveluita rahoitetaan muun muassa valtionavustuksilla ja erillisillä määrärahoilla.

Valtionavustukset

Saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen myönnetään erillinen valtionavustus laissa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009). Valtionavustus kattaa saamenkielisen ja saamen kielten opetushenkilökunnan palkkakulut.

Lisäksi Suomen valtio myöntää valtionavustusta saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi. Rahoitus myönnetään Saamelaiskäräjille. Saamelaiskäräjät ei itse tuota sosiaali- ja terveyspalveluita, joten se jakaa avustuksen eteenpäin saamelaisten kotiseutualueen kunnille. Saamelaiskäräjät neuvottelee kuntien kanssa avustuksen käytöstä. Avustuksen jako kunnille Saamelaiskäräjien kautta on osa perustuslain turvaamaa saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa.

Saamen kielilain 31§:n mukainen määräraha

Saamen kielilain 31§:n  mukaan valtion talousarvioon tulee osoittaa määräraha valtionavustuksiin kunnille, seurakunnille, saamelaisten kotiseutualueen paliskunnille sekä 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi. Tätä määrärahaa hallinnoi oikeusministeriö.

Vuonna 2020 avustuksia varten oli käytettävissä yhteensä 150 000 euroa.  Oikeusministeriö julistaa avustukset haettavaksi yleensä keväällä. Avustuksella voi esimerkiksi maksaa ilmoituksista, lomakkeista tai muusta tiedottamisesta aiheutuneita käännöskuluja. Avustusta on myös myönnetty muun muassa tulkkauskuluihin tai kunnan henkilöstön saamen kielen kouluttautumisesta aiheutuviin sijaiskustannuksiin.

Lue lisää saamen kielilain 31§:n mukaisesta määrärahasta

Saamelaiskäräjät kannustaa kaikkia hakukelpoisia tahoja hakemaan avustusta. Erityisesti seurakunnat ja yhdistykset voisivat entistä tehokkaammin hyödyntää tätä.

Kulttuuri- ja kielipesätoiminnan rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain rahoitusta kulttuuri- ja kielipesätoimintaan. Saamelaiskäräjät myöntää rahoituksen edelleen kielipesätoiminnan järjestäjille ja koordinoi toimintaa. Kulttuuri- ja kielipesätoiminnan rahoitus on tarkoitettu välttämättömiin toimintakuluihin, ja toiminnan järjestäjän odotetaan maksavan toiminnasta omavastuuosuutena vähintään 15 %.  Lue lisää