Saamenkielisten sähköisten palveluiden tekniset edellytykset

Erikoismerkit

Saamen kielten kirjoittaminen tietokoneella vaatii käyttöön Unicode/UTF-8-merkistön. Tällä merkistöllä onnistuu kaikkien Suomessa puhuttavien saamen kielten kirjoittaminen. Oikean merkistön käyttäminen on tärkeää, jotta kaikki kirjaimet näkyvät oikein ja eikä tekstin merkitys muutu.

Saamen kielten erikoismerkit

Pohjoissaame Áá, Čč, Đđ, Ŋŋ, Šš, Ŧŧ, Žž

Inarinsaame Áá, Ââ, Čč, Đđ, Ŋŋ, Šš, Žž

Koltansaame Ââ, Čč, Ʒʒ, Ǯǯ, Đđ, Ǧǧ, Ǥǥ, Ǩǩ, Ŋŋ, Õõ, Šš, Žž

Saamenkielisten nimien kirjoittaminen vaatii erikoismerkkejä

Saamen kielten erikoismerkkejä voi olla saamenkielisissä ihmisten tai paikkojen nimissä. Apulaisoikeusasiamies antoi vuonna 2018 Väestörekisterikeskukselle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä, kun vanhemmat eivät olleet voineet merkitä lapsensa nimeä sen oikeassa saamen kielen mukaisessa kirjoitusasussa väestötietojärjestelmään. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan asia on olennainen saamelaisten kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen sekä identiteetin säilyttämisen kannalta. Lue lisää.

Saamen näppäimistö

Kaikkia saamen kielten erikoismerkkejä ei löydy suomenkieliseltä näppäimistöltä. Saameksi kirjoittamista helpottaa, jos koneelle asentaa saamenkielisen näppäimistön. Saamen näppäimistö on hyvä olla käytössä ainakin niillä työntekijöillä, jotka tarvitsevat työssään saamea sekä kaikilla asiakkaiden käytössä olevilla tietokoneilla.

Saamenkielisen näppäimistön voi asentaa tietokoneelle ilmaiseksi. Suomenkieliset ohjeet täällä.

Saamenkielisen näppäimistön voi ladata myös puhelimeen. Suomenkieliset ohjeet täällä.

Voit asentaa tietokoneelle myös ilmaisen Divvun-oikeinkirjoitusohjelman. Divvun olisi hyvä olla käytössä myös asiakkaiden käytössä olevilla tietokoneilla. Suomenkieliset ohjeet täällä.

Tehtävä työpaikalle

Testaa toimivatko saamen erikoismerkit

  • omalla tietokoneellasi
  • niissä järjestelmissä, joita asiakkaasi käyttävät
  • työpaikkasi asiakkaiden käytössä olevilla tietokoneilla

Jos työpaikallasi on jo käytössä saamenkielisiä sähköisiä palveluita, tarkista onko sähköisten palveluiden käyttöön saamenkieliset ohjeet? Jos asiakkaalle tulee ongelmatilanne, onko tukipalveluita saatavilla saameksi?